Quy Trình Đăng Ký

Hội viên Cá Nhân:
Hội viên Cá Nhân dành cho các cá nhân trên 18 tuổi.
Hội viên Cá Nhân được quyền sử dụng tất cả các tiện nghi của Câu Lạc Bộ.
Hoàn tất Mẫu Đăng Ký tham gia Hội viên và gửi lại cho CLB Golf Dalat Palace cùng với tiền thanh toán phí hội viên ban đầu.
Cung cấp 2 tấm hình (3x4)
Cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc CMND

Hội viên Gia Đình: dành cho từng gia đình riêng, có quyền sử dụng tất cả các tiện nghị của Câu Lạc Bộ (Hội viên, vợ chồng và người phụ thuộc dưới 18 tuổi)

Hoàn tất Mẫu Đăng Ký tham gia Hội viên và gửi lại cho CLB Golf Dalat Palace cùng với tiền thanh toán phí hội viên ban đầu.
Cung cấp 2 tấm hình (3x4) của từng người trong gia đình
Cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc CMND của từng người trong gia đình
Đăng ký sống chung hoặc giấy đăng ký kết hôn
Giấy khai sinh của người phụ thuộc

Hội viên Công Ty: thuộc sở hữu của công ty và được phát hành dưới danh nghĩa công ty. Các công ty, đối tác và các tổ chức không có tư cách pháp nhân có thể đăng ký hội viên. Hội viên công ty. Người được chỉ định hoặc gia đình họ có quyền sử dụng tất cả các tiện nghi của Câu Lạc Bộ (người phụ thuộc dưới 25 tuổi).
Cung cấp thư của công ty đề cử (những) người được chỉ định và bản sao giấy phép của Công ty.

Trường hợp một gia đình được chỉ định, cung cấp:
- Hoàn tất Mẫu Đăng Ký tham gia Hội viên và gửi lại cho CLB Golf Dalat Palace cùng với tiền thanh toán phí hội viên ban đầu.
- Cung cấp 2 tấm hình (3x4) của từng người trong gia đình
- Cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc CMND của từng người trong gia đình
- Đăng ký sống chung hoặc giấy đăng ký kết hôn
- Giấy khai sinh của người phụ thuộc

Trường hợp một cá nhân được chỉ định, cung cấp:
- Hoàn tất Mẫu Đăng Ký tham gia Hội viên và gửi lại cho CLB Golf Dalat Palace cùng với tiền thanh toán phí hội viên ban đầu.
- Cung cấp 2 tấm hình (3x4)
- Cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc CMND

Công ty thỉnh thoảng đề cử người khác thay thế người được chỉ định trước đó bằng cách thanh toán phí Đề cử lại trị giá 7.700 đồng (đơn vị: x1000 đồng) và hoàn tất Thỏa thuận Chuyển Thẻ Hội Viên của CLB Golf Dalat Palace.

Chuyển đổi hội viên:  tất cả hội viên có thể chuyển đổi cho một cá nhân hoặc công ty nếu đơn xin gia nhập được CLB chấp nhận và sau khi phí chuyển đổi được thanh toán. Phí chuyển đổi bằng 10% giá bán hiện thời tại CLB Dalat Palace, bất kỳ giá nào tốt nhất (bao gồm thuế).

Người chỉ định bổ sung đối với Hội viên Công ty: người chỉ định bổ sung phải được kết hợp với hội viên công ty trị giá 264,000 đồng (đơn vị x 1000đồng) là phí bổ sung của người chỉ định khác đối với hội viên công ty hiện tại.

Phí hàng năm: Các loại hội viên này sẽ thanh toán phí hội viên hàng năm theo giá từng năm CLB sẽ thông báo.

Thanh toán: thông thường CLB sẽ thông báo đến mỗi người đăng ký tình trạng đơn xin đăng ký của họ và sẽ hoàn lại phí ban đầu cho các đơn đăng ký không được chấp thuận thành Hôi viên.
Thanh toán có thể bằng tiền mặt, bằng đô la Mỹ hay Đồng Việt Nam theo tỉ giá chính thức tại thời điểm thanh toán.
Chấp thuận thanh toán bằng chuyển khoản, phí ngân hàng do người đăng ký thanh toán. Không chấp nhận thẻ tín dụng trong việc thanh toán phí hội viên nhưng chấp nhận trong thanh toán phí hàng năm và các phí khác.

Chi tiết Ngân hàng:
Tên tài khoản: Dalat Golf Club
Số tài khoản: (VND): 056 100 371 6069
                       (USD) : 056 137 371 6030
Tên ngân hàng: Vietcombank- Chi nhánh Đà Lạt
Swift code: BFTV VNVX